woman health

  1. Ruqen

    Paylaşım Kadın karakterlerin canlarının %70 olması FIX

    Paylaşacağım kodları herhangi bir client'e yapıştırabilirsiniz. Citizen.CreateThread(function() while true do Citizen.Wait(1) if GetEntityMaxHealth(GetPlayerPed(-1)) ~= 200 then SetEntityMaxHealth(GetPlayerPed(-1), 200)...