Rehber EMS Rehber

Saspunas

FS Kullanıcı

İtibar Puanı: 9

1 Kas 2020
18
9
3
Bir EMS rol rehberi hazırlıyorum bir kısmı bitti. Sizce neler eklemeliyim siz olsanız neler eklenmesini isterdiniz? Dönüş yaparsanız sevinirim
Edit: Uzun bir süre önce hazırlamaya başladığım bu rehber bitmişti ancak içime sinmemiştim. Şimdi onu paylaşıyorum. Mükemmel bir rehber mi değil ancak buradaki bilgiler sizi ortalama üstü bir rol bilgisi katabilir.
İçindekiler:
İLK MÜDAHALE
Akciğerde sıvı ya da hava birikmesi olan hastaya yaklaşım
Pansuman ve dikiş
Kırıklı hastaya müdahale
İntraosseöz Yol Açılması


İlk müdahale:
/me boynundaki stetoskop ile akciğerleri dinler
/do solunum var mıdır?
Solunum yoksa: /do nefes alamama sebebi nedir?
Havayolunda bir tıkanıklık ise: /me hastaya bronkoskopi uygulamak için malzemeleri hazırlar.
/me bronkoskopiyi ilerletir ve yabancı cisme ulaşır
/me yabancı cismi tutar ve dışarı çıkartır.
/me solunumu desteklemek için oksijen maskesini takar
Tıkanıklık herhangi bir sıvıya bağlıysa: /me aspiratörü alır ve kişinin havayolundaki sıvıları aspiratör ile temizler
/me solunumu desteklemek için oksijen maskesini takar.
Hava yollarındaki kaslar kasılmış ise: /me kas gevşetici ilacı alır ve enjektöre çeker
/me kas gevşeticiyi damar yolunu kullanarak hastaya verir.
/me hastaya laringoskop ile entübasyon yapar
/me mekanik ventilatörü çalıştırır ve oksijen düzeyini ayarlar.
Solunum varsa: /me kişiye oksijen maskesi takar
/me stetoskop ile hastanın kalbini dinler
/do Kalp atmakta mıdır?
Olumlu cevap (kişinin kalbi atmaktadır): bir şey yapma bir sonraki basamağa geç.
Olumsuz ama tam da olumsuz değil (kalp atımı yavaşlamıştır): /me atropini alır ve uygun dozda enjektöre çeker
/do enjektördeki ilaç kişinin kalp atım hızını arttıracaktır.
/me enjektördeki ilacı hastanın damar yolundan verir
Olumsuz cevap gelirse (kişinin kalbi durmuştur): /me hastayı EKG'ye bağlar.
/me EKG'de kalp ritminin olmadığını görür
/me kişiye kalp masajı yapmaya başlar
/do yanındaki teknisyenlerin defibrilatörü çalıştırdığı görülebilir.
/me defibrilatör ile kişiye şok verir
Yine olumsuz cevap alınırsa: /me kişiye kalp masajı yapmaya başlar
/do yanındaki teknisyenlerin defibrilatörü çalıştırdığı görülebilir.
/me defibrilatör ile kişiye şok verir
İşlem tekrarlanır. Kişi CK verecekse bu işlemin 2. tekrarında sorulur. 3. tekrardan sonra hasta öldü kabul edilir (yerel doktora bırakabilirsiniz)
/me kişinin kıyafetlerini çıkartır ve kişinin üzerinde yara izi arar
/do yara izi görmekte miyim?
Yara var ise:/me bulduğu yaraları inceler
/do yaraların durumu nedir? (Cm cinsinden boyutu ve varsa derinliği)
/me yaraların üzerini oksijenli su ile yıkar.
/me spançın üzerine batikon sürer ve yarayı dezenfekte eder.
/do yara dezenfekte edilmiştir.
/me yarayı kontrol eder.
/do dikiş gerekmekte midir?
Dikiş gerekiyorsa: /me sütur setini açar
/me portegü ve pens ile dikiş atmaya başlar.
/do komutu ile işlem süresi belirtilir 1/3 2/3 3/3 gibi
/me dikişin üzerine steril bir spanç koyar ve flaster ile sabitler.
Dikiş gerekmiyorsa: /me yaranın üzerine kompres uygular.
/do kanama azalmış mıdır?
Olumsuz yanıt gelirse /me kanı pıhtılaştırmak için uygun doz ilacı seruma ekler.
/me yaranın üzerine gazlı bez ile kapatır ve sargı beziyle pansumanı tamamlar.
Olumlu yanıt gelirse /me kompresi kaldırır.
/me yaranın üzerine gazlı bez ile kapatır ve sargı beziyle pansumanı tamamlar.
Yara yoksa: /do hastanın bayılma nedeni?
alınan cevaplara göre tedavi şekillenir.
Ameliyat şablonu
/do hemşirelerin hastayı moniterize ettikleri görülebilir.
/do anestezistin hastaya uygun dozda anestezi ilacı verdiği görülebilir.
/me bilincin kapandığını kontrol eder
/do bilinç kapanmış mıdır?
/do anestezi doktoru kişiye entübasyon yapar.
Ameliyat için gerekli emotelar (bunları ileride anlatacağım)
/do anestezi doktoru extübasyon işlemini yapar.
/do hemşireler kişinin ayılmasını hızlandırmak için ameliyathanenin sıcaklığını düşürür.
/do kişi UTC ..... dakika sonra uyanacaktır.
Yukarıda anlatılan işlemler aslında her hastaya en başta uygulanabilecek işlemler olduğu için artık daha spesifik şeylere geçiyorum. Bundan sonra verdiğim me
do komutlarını bu üstteki şablonların içine yerleştirerek tedavi işlemlerini yapabilirsiniz.
Kanaması olan hastaya yaklaşım
/me kişinin kanamasına neden olan yaranın üzerine kompres yapar.
/do kişinin kanama miktarı, kan verilmesini gerektirecek düzeyde midir?
Kişi olumlu derse: /do hemşirelerin kan grubunu öğrenmek için sisteme baktığı belli olmaktadır. Kan grubu nedir?
/me getirilen ……(hastanın kan grubu bu nokta nokta yazan yere yazılacak) kanı hastaya vermek için damar yolunu kullanır.
/do hastanın kanamasına neden olan durum nedir?
Damar kesisi ise: hastayı damar kesisini dikmek için ameliyathaneye götür ve ameliyat şablonuna göre işlemleri uygula
/me kişinin kesilen damarını görmek için yarayı ekartörler ile genişletir
/do yara ağzı genişlemiştir
/me vasküler klemp kullanarak damara gelen kan akışını durdurur.
/me damara dikiş atmak için uygun sütur setini alır
/me portegü ve pens yardımıyla damarı diker.
/do işlem için belirlen miktardan geri sayma 1/3 2/3 3/3
/me vasküler klempi açar ve kanama var mı diye kontrol eder
/do işlem başarılı mıdır?
Cevap olumsuz ise: işlemi baştan yap.
Cevap olumlu ise /do asistan doktorlar yarayı kapatmaktadır.
Ameliyat şablonuna devam et.
İç organlarda kanama var ise: kişinin hangi organında kanama olduğunu bulabilmek için kişiyi görüntüleme cihazına götürür
/me makinayı uygun bir şekilde ayarlar.
/me makinayı çekim işlemine başlatır
/do makine çekime başlamıştır
/me sonucu görmek için uygulamayı açar
/do hasarı nerede görmekteyim
Hastayı hemen ameliyathaneye götürür ve ameliyat şablonunu uygular
/me hastanın yaralı iç organına ulaşmak için deriye bistüri ile insizyon atar.
/me ekartörler yardımı ile açtığı insizyonu genişletir.
/me yaralı organa giden kan damarlarını vasküler klemp ile tıkar.
/me yaralı organın yaralı kısmını çıkartmak için koteri kullanır
/do koterin yaralı bölgeyi yakarak kestiği ve kesi bölgesindeki kanamayı durdurduğu görülebilir.
/me çıkardığı bölgeyi tepsiye koyar.
/me klempleri geri açar ve kanama var mı diye kontrol eder.
/do işlem başarılı mıdır?
Cevap olumsuz ise işlemi tekrar et
Cevap olumlu ise /do asistan doktorlar yarayı kapatmaktadır.
Ameliyat şablonuna devam et.
Beyin kanaması var ise: Beyindeki kanamanın yerini bulmak için görüntüleme yap
/me makinayı uygun bir şekilde ayarlar.
/me makinayı çekim işlemine başlatır
/do makine çekime başlamıştır
/me sonucu görmek için uygulamayı açar
/do hasarı nerede görmekteyim?
Hastayı hemen ameliyathaneye götürür ve ameliyat şablonunu uygular
/me yaralı bölgeye ulaşmak için bistüri ile deriyi keser ve kafatasını görülür hale getirir
/me kafatasını kesmek için driller ile delikleri açar ve gerekli bölgeyi çıkartarak steril bir şekilde saklar
/me beyin kıvrımlarından geçerek kanama noktasına ulaşır.
/me kanamaya neden olan damarı diker
/do Kalıcı bir hasar oluşmuş mudur? (Verilen cevaba göre hasta ve yakınları ameliyat sonu bilgilendirilir)
/me steril bir şekilde çıkarılan kafatasını parçasını yerine geri konur.
/me cilt yerine geri dikilir.
Ameliyat şablonuna devam edilir.
Kurşun nasıl çıkartılır?
/me kişinin üstündekileri çıkartır.
/me kurşun yarasının giriş ve çıkış deliğini arar.
/do mermi giriş çıkış deliği görmekte miyim? Görüyorsam nerede görmekteyim
/me merminin sebep olduğu yaraları oksijenli su ile temizler
/me merminin sebep olduğu yaraları spanç ve batikon yardımıyla dezenfekte eder
Burada cevap ne olursa olsun önce hastayı görüntülemeye götür.
/do teknikerlerin görüntüleme cihazına uygun pozisyonu verdiği görülebilir.
/me çekimi başlatmak için tuşa basar.
/do mermi organ ya da kemiklere zarar vermiş midir?
Burada verilen cevaplara göre tedavi yapılır. Yukarıda belirttiğim için tekrar yazmıyorum. Bknz: kanamalı hastaya yaklaşım.
/do kaç adet mermi görmekteyim? (işlemi kaç kere yapacağımızı anlarız)
Mermi çıkışı yok ise: /do teknikerlerin canlı görüntüleme cihazını getirdiği görülebilir
/me canlı görüntüleme cihazını uygun konuma getirir ve mermi girişini kontrol eder
/do içeride mermi bulunmakta mıdır? (cevap mermi var şeklinde geleceğini düşünerek devam ediyoruz.)
/me mermi giriş deliğini bistüri ile insizyon atarak genişletir
/me cerrahi ekartörler yardımıyla yaranın genişliğini arttırır
/me eline pensi alır ve canlı görüntüleme cihazı yardımı ile mermiye doğru pensi ilerletir.
/me pens ile mermiyi kavrar ve dikkatli bir şekilde çıkartır
/me çıkardığı mermiyi tepsiye bırakır
SASPUNAS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
SASPUNAS TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
Mermi çıkışı var ise: Yaralı dokularla ilgili işlemleri yaptıktan sonra
/me sütur setini açar
/me merminin sebep olduğu yaraları dikmek için portegü ve pensi kullanır
/do 1/3 2/3 3/3 gibi sayımları ile işlemin yapıldığı belli edilir
/me dikişin üzerini steril bir spanç koyar ve flaster ile sabitler
Akciğerde sıvı ya da hava birikmesi olan hastaya yaklaşım:
Sıvı birikmesi var ise:
/me hastanın sıvı dolan taraftaki akciğerinin olduğu göğüs bölgesini tendürtiyot ile temizler
/me bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik ilacı dezenfekte ettiği bölgeye enjekte eder.
/me kaburgaların arasından bistüri ile kontrollü bir delik açar
/me açtığı delikten içeriye dreni ilerletir.
/me yerleştirdiği drenin dışarıda kalan ucundaki torbayı kontrol eder
/do torbaya sıvı dolmakta mıdır?
Cevap olumlu ise: /me dreni sabitlemek için yaraya dikiş atar.
Cevap olumsuz ise: /me drenin yerini değiştirir ve torbayı kontrol eder.
Hava birikmesi (pnömotoraks) var ise: /me hastanın sıvı dolan taraftaki akciğerinin olduğu göğüs bölgesini tendürtiyot ile temizler
/me bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik ilacı dezenfekte ettiği bölgeye enjekte eder.
/me kaburgaların arasından bistüri ile kontrollü bir delik açar
/me açtığı delikten içeriye dreni ilerletir.
/me drenin açıkta kalan ucunu su altı kapalı drenaj sistemine bağlar
/do suda kabarcıklar görmekte miyim?
Cevap olumlu ise: /me drenin etrafındaki kesiyi diker
Cevap olumsuz ise: /me dreni kontrol eder ve düzeltir.
Bu her iki işleminde çıkartılaması: /me drenin etrafına attığı dikişleri keser.
/me dreni etrafına U dikiş atar.
/me dreni yavaşça çekerken dikişi kapatır.
Pansuman ve dikiş:
/me kıyafetin önünü açar yaraları inceler
/do yaraları nerede görmekteyim?
/me yaraları üzerini oksijenli su ile yıkar
/me yaraları tendürdiyot ile dezenfekte eder
/do yaraların dikişe ihtiyacı var mıdır?
Dikiş ihtiyacı varsa: /me steril eldiven paketini steril masaya koyar ve paketi açar
/me sütur setini açar ve steril bir şekilde kenara koyar
/me ellerini iyice yıkar ve paketteki steril eldivenleri giyer
/me pens ve portegü yardımıyla hastaya dikiş atar.
/me dikişelerin üzerine koyacağı spançın içine ağrı kesici krem sıkar.
/me spançları dikişlerin üzerine yerleştirir ve sargı bezini kullanarak spançları sabitler.
Dikiş ihtiyacı yoksa: /me yaraların üzerine koyacağı spançın içine ağrı kesici krem sıkar.
/me spançları yaraların üzerine yerleştirir ve sargı bezini kullanarak spançları sabitler.
Kırıklı hastaya müdahale:
Yapılan muayenede kırık gördükten sonra
Neresi olduğunu söylerse söylesin önce hastayı grafiye götürün.
Yer: Görüntüleme odası. Hasta görüntülemenin yapılacağı yerde doktor çekimin yapıldığı bilgisayarın olduğu yerde.
/do radyoloji teknikerlerinin hastaya uygun pozisyon verdiği görülebilir.
/do radyoloji teknikerleri odadan çıkmıştır
/me bilgisayardan çekim tuşuna basar.
/do grafi çekilmiştir.
/me grafiyi dijital ortamda inceler.
/do Kırığı nerede görmekteyim?
Cevap alındıktan sonra muayene odasına geçilir
/me kişinin kırık uçlarını anatomik olarak aynı hizaya getirir
/me alçı ıslatır ve kırık olan bölgeye koyar
/me alçının üzerini sargı bezi ile sarar
/do kırıklı bölge utc … dk sabit kalacaktır.
Hastaya alçıyı çıkartması için hastane do komutu ile verilen süre sonunda gelmesi söylenir ve işlem tamamlanır.
İntraosseöz Yol Açılması:
Bu yol damaryolu bulunamayan acil hastalarda açtığımız bir yoldur. Damar yolu gibi kullanılabilir.
/me tendürtiyotu alır ve bir gazlı beze döker.
/me hazırladığı gazlı bez ile hastanın diz hizasını silerek steril hale getirir.
/me diz kapağının altını eli ile kontrol eder ve intraosseöz yol açmak için iğneyi alır.
/me İğneyi kemiğin içine doğru ilerletir ve enjektör ile 20 ml serum fizyolojiği intraosseöz yoldan verir.
Bu andan sonre vereceğiniz ilaçları enjektöre çekip bu yoldan verebilir serumu bu yol ile hastaya verebilirsiniz.

Bir sorunuz olur ise bu konu altına yazabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
İfadeler: cylex

LeekowS

????????????
Moderatör

İtibar Puanı: 108

28 Eki 2020
86
108
33
Discord
LeekowS#0001
/me ve /do komutları ile çevirilen rollerde sorun çıkabiliyor. İnsanları bilinçlendirmek adına konunda buna yer verebilirsin. Bu arada çok iyi bir konu düşüncesi. Umarım detaylı bir şekilde görürüz, şimdiden eline sağlık : )
 
İfadeler: Saspunas

Saspunas

FS Kullanıcı

İtibar Puanı: 9

1 Kas 2020
18
9
3
Yorumunuz için teşekkür ederim. Örneklerle anlatım eklerim rehberin içine.
 

Saspunas

FS Kullanıcı

İtibar Puanı: 9

1 Kas 2020
18
9
3
Rehber paylaşılmış bulunmaktadır. Umarım herkesin işine yarar bir rehber olmuştur.
 
  • İpucu

Bu Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar